Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 1 Oy - 2 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
9.Sınıf 1.Ünite İnsan ve din
Yazar Mesaj
ilhan AKMAN Çevrimdışı
Deneyimli Üye
***

Mesajlar: 2,146
Üyelik Tarihi: May 2009
Rep Puanı: 767
Mesaj: #1
9.Sınıf 1.Ünite İnsan ve din
Akıllı tahta formatında ders notu 7. mesajda .... ektedir
--------------------------------------------

İnsanın Evrendeki Konumu
Nurullah ABALInın hazırladığı sunu dindersi.com sitemizden aşağıdaki linkten indirilebilir

Linkleri Görebilmeniz İçin Üye Olmanız Gerekiyor. Üye Olabilmek İçin Lütfen Buraya Tıklayınız.
(Bu Mesaj 09-22-2012 00:12:58 AM değiştirilmiştir. Değiştiren : ilhan AKMAN.)
10-04-2009 19:51:05 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
ilhan AKMAN Çevrimdışı
Deneyimli Üye
***

Mesajlar: 2,146
Üyelik Tarihi: May 2009
Rep Puanı: 767
Mesaj: #2
RE: 9.Sınıf 1.Ünite İnsan ve din
İnanma Biçimleri--------------
MONOTEİZM
Monoteizm kavramı genel olarak ilahi dinlerde yer alan tek tanrı inancını ifade etmek için kullanılır. Bu inanca göre evreni yaratan ve yöneten, eşi benzeri ve ortağı olmayan tek bir tanrı vardır. O, evreni kontrolü altında tutar.
A- TEİZM
Tanrı vardır,tektir ve O'ndan başka Tanrı yoktur.Her şeyi yaratandır.
İlk yaratıştan sonra da yaratması devam eder. Her an ve zaman yaratır
O (Allah) her an (yeni) bir iştedir” (55/Rahman, 29

Buna göre Allah, evreni (macro cosmos) ve insanı (micro cosmos) yarattıktan sonra da ilgilenmekte kontrol altında tutmaktadır.Tabiatı ve insanı başıboş bırakmamıştır.
“İnsan başıboş bırakılacağını mı sanır?”(KIYAMET/36)

Allah, genellikle yaratırken sebepler (yağmur için bulut,buharlaşma v.b./ rızık için çalışmak,/ şifa için doktora gitmek v.b.) ile yaratır ve izin verir.
İnsanları sevdiği için Kitaplar ve Peygamberler göndererek insanla ilgilenir, yol gösterir.

*TEVHİD İNANCI:
Allah’tan başka tanrı ( ilah ) olmadığına,
Allah’ın En Mükemmel varlık olduğuna inanıp Allah’ın özelliklerinde,eylemlerinde ve varlığında Allah gibi en yüce bir dengi olmadığına inanmaktır.
Bu inanış ta İslam’a girmek için özetlenen
“Kelime-i Tevhid” dir.( La ilahe illallah )
(KASAS/70-)“ İşte O, Allah'tır. O'ndan başka tanrı yoktur.”

DEİZM
(YARADANCILIK)
Allah vardır, evreni ve insanı O, yaratmıştır. Fakat yarattıktan sonra Tanrı'nın yaratması devam etmiyor. Yani Tanrı, evren ve insanla ilgilenmiyor, gözetim ve kontrol altında tutmuyor. Tabiat ve yaratıklar kendi kendine işliyor.
Tanrı, Kitap ve peygamber göndermez; insanın duasına cevap vermez.

ŞİRK
Allah’ın varlığını kabul edip Allah’ın varlığında, sıfatlarında, eylemlerinde yanına başka tanrılar getirerek, o varlığa Tanrısal (EN MÜKEMMELLİK) özellikleri verip
ALLAH İLE DENK TUTMA , ortak koşma, Allah’a aciz özellikler verip sınırlandırma inancıdır.
B-POLİ TEİZM--(ÇOK TANRICILIK)

Bazı dinlerde birden çok tanrı ya da tanrısal güce inanılır. Bu tanrıların her birinin farklı görevleri olduğu kabul edilir. Şintoizm ve Hinduizm, çok tanrıcı bir anlayışa sahiptir.
Eski İran dinlerinde, Yunan mitolojisinde, Sümerlerde , MEKKELİ PUTPERESTLERDE (MÜŞRİK) de çok tanrıcılık inancı vardır.

GNOSTİSİZM (GİZEMCİLİK)
Bu inanç biçimine göre olağanüstü bazı güçler vardır ve bunlarla ilişki kurmak mümkündür.
Gnostisizm Tanrı’yla birleşip onda yaşamak felsefesini savunur ve bu ancak sevgi ve sezgi yoluyla olur.

AGNOSTİZM (BİLİNEMEZCİLİK)
Bilinemezciliğe göre insanın Tanrı’ya ilişkin bir bilgisi olamaz. Tanrı’nın varlığı da yokluğu da kanıtlanamaz. Bu bakımdan agnostisizm kendini, "kesinlikle tanrı vardır" diyen teizmden, "kesinlikle tanrı yoktur" diyen ateizmden de ayrı tutar.

ATEİZM
(TANRI TANIMAZCILIK)

*Ateizm evreni ve varlıkları yaratan herhangi bir tanrı olmadığına inanan ve bu görüşü savunan negatif inanç biçimidir...
*Ateistler evrende bulunan yetersizlik, kötülük ve kusurları kanıt göstermeye çalışmış, kendi düşüncelerini desteklemeye çalışarak
İRRASYONALİST (akıl dışı) BİR DUYGUSAL TEPKİ OLARAK ortaya çıkmışlardır.
*Ateizm, bütün dinlere de karşıdır

SATANİZM
Satanizm nedir?
Satan; Türkçe karşılığı şeytan olan Fransızca bir kelimedir. Satanizm, şeytana tapınmanın adıdır. Diğer bir ifadeyle satanizm; kötülüğün temsilcisi olarak kabul edilen şeytana gösterilen bağlılık, onu yüceltme, kötü işler yaparak ona ibadet etme demektir.
Satanizmin Hıristiyan kiliselerine karşı bir başkaldırıdır
Özellikle günümüzdeki satanizm anlayışını önemli ölçüde yansıtan bu hareket 1960’larda Amerika’da başlamıştır. Bu hareketin öncülüğünü La Vey adında bir Amerikalı yapmıştır

Reenkarnasyon
Reenkarnasyon Fransızca kökenli bir sözcüktür.
Reenkarnasyon, öldükten sonra ruhun başka bir insan, hayvan veya bitkide yeniden doğarak varlığını sürdüreceği inancıdır. Bu inancı ifade etmek için tenasüh, ruh göçü, ikinci yaşam ifadeleri de kullanılmaktadır.

Bu inanç şekli İslam’da yoktur. Hinduizm’de vardır
(Bu Mesaj 09-26-2010 21:38:29 PM değiştirilmiştir. Değiştiren : ilhan AKMAN.)
09-26-2010 21:37:21 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
ilon Çevrimdışı
Administrator
*********

Mesajlar: 540
Üyelik Tarihi: May 2009
Rep Puanı: 237
Mesaj: #3
RE: 9.Sınıf 1.Ünite İnsan ve din
1. İNSANIN EVRENDEKİ KONUMU
İçinde yaşadığımız evren Allah tarafından yaratılmıştır. Evrende sayısız varlıklar vardır. Gökyüzü, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, denizler, hayvanlar, bitkiler, gördüğümüz ve görmediğimiz daha milyarlarca varlık evreni oluşturmaktadır. Her bir varlığın kendisine göre bir görev ve sorumluluğu var¬dır. Mesela dünyaya yakın olduğu için hakkında bir kısım bilgiler elde etti¬ğimiz güneş, sahip olduğu 12.000 F0 sıcaklığı ile bizleri aydınlatıp ısıtmak¬tadır. Dev yapılı 1.393.000 Km çapındaki kızgın bir gaz kütlesi olan güne¬şin dünyaya uzaklığı 149.600.000 km'dir. Saniyede 600 milyon ton hidroje¬ni helyuma dönüştürmektedir. Yani bir saniyede binlerce hidrojen bombası patlatmaktadır Bu büyüklüğüne rağmen güneş, evrendeki milyarlarca ga¬laksiden biri olan Samanyolunun sadece bir yıldızıdır. Aslında güneş, ev¬rendeki diğer bazı yıldızlara göre oldukça küçük sayılır. Fakat dünyaya ya¬kın olduğu için büyük görünür Güneşten milyarlarca kat daha büyük yıldız¬lar vardır

İşte bu koca evrendeki milyarlarca varlık arasında öyle bir varlık vardır ki Yüce Allah onu en şerefli ve en üstün bir şekilde yaratmıştır. Şüphesiz bu kıymetli varlık insandır. Cenab-ı Allah kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de: "Biz insanı en güzel biçimde yarattık" buyurmaktadır. Buna göre Allah, insana diğer varlıklara göre daha fazla değer vermiştir. Aslında Allah'ın ya¬rattığı her şey güzeldir ama bunların en güzeli insandır. O halde insan, Al¬lah katında diğer varlıkların yanında farklı bir yere sahiptir. Çünkü o, AI¬lah'tan bir parça ruh taşımaktadır. Bu konudaki ayet şöyledir: "Sonra onu tamamlayıp şekillendirmiş, ona kendi ruhundan üflemiştir..."
Bu ayet¬ler, insanın hem beden yönüyle hem de ruh yönüyle güzel bir biçimde yara¬tıldığını göstermektedir. . Buna göre evren, insan merkezlidir. insanın olmadığı bir evrenin anlamı ve değeri yoktur.
Diri bir hayat yaşamak, insan için gerekliliği inkar ,edilemez bir özelliktir. Bu, insanın inanmaya ve ibadet etmeye ihtiyaç duyan bir varlık olarak yaratılmasından kaynaklanmaktadır. Dinin fert ve toplum 'hayatında yeri v,e öne¬mini şu şekilde sıralayabiliriz:
Ruh; sırların, bilginin, erdemin, gerçeklerin ve sağduyunun kaynağıdır. Böylece Allah, kendisindeki pek çok özellikleri, en üstün ve en mükemmel biçimde yarattığı insana bağışlamıştır. Bundan dolayı evrendeki diğer tüm varlıkların farklı yönlerini kendisinde toplayan insana "büyük evren" denil¬miştir.
2.İNSANIN DOĞASI VE DİN
İnsan, evrendeki diğer varlıklara göre farklı yaratılmıştır. İnsanın maddi (beden) yönüyle beraber bir de manevi (ruh) yönü vardır. Esasen insanı di¬ğer varlıklardan ayıran en belirgin özelliği bu yönünün olmasıdır. Bu sayede insan, kendisine ait bir iç alem oluşturur ki buna "karakter" veya "şahsiyet" de denilir. insanın bu özelliği, onun çevresinden etkilenmesine neden olur. Böylece insan; çaresizlik, korku, hastalık, yalnızlık, felaketler karşısında kendisine bağlanacağı ve yardım isteyeceği bir sığınak ,arar. işte bu nokta¬dan itibaren insanın imdadına din duygusu karşılık vermektedir. Yani insa¬nın manevi yönünü rahatlatan bu duygu, din duygusudur.
İnsanın maddi (beden) ihtiyaçlarını karşılamak nasıl gerekli ise, manevi (ruh) ihtiyaçların karşılamak da o kadar önemlidir. Bu, insan için bir denge¬dir. insanın her yönüyle sağlıklı olması için bu denge son derece önemlidir. Bundan dolayı insanın iç alemini rahatlatacak olan yegane kurum ise dindir. insan için bu inkar edilemez bir gerçektir.
Dinin kaynağı Allah'tır. ilahi bir temele dayanmayan, kuralları insanlar ta¬rafından konulmuş olan sistemler gerçek din olamazlar. Çünkü dinleri biz¬lere, Allah tarafından insanlar arasından seçilip görevlendirilen pey¬gamberler tarafından ulaştrnrlar. Allah'ın elçisi olan bu seçkin insanlar, vahiy adı verilen çok özel bir metotla Cebrail vasıtasıyla Allah'tan aldıkları ilahı buyrukları insanlara iletirler. Buna göre din; Allah'ın melek aracılığı ile peygamberlere ulaştırdığı. peygamberlerin de insanlara anlattığı, amacı dünyada ve ahirette mutluluğu sağlamak olan ilahi kurallar", de¬nir. Güvenme, bağlanma ve sığınma duyguları insanda öylesine derindir ki hiçbir güç ve kuvvet bunları silip atamaz. Bu nedenle tarihin hiçbir dönemin¬de dinsiz bir topluluk olmamıştır. insanlık tarihi boyunca istisnasız bütün insanlar şu veya bu şekilde bir varlığa mutlaka inanmışlardır. Şüphesiz kendisine sığınılıp bağlanılacak en mükemmel ve en yüce varlık kainatın yaratıcısı olan Yüce Allah'tır.
3-DİNİN İNSAN HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ
insana hitap eden ve İnsan için var olan din, tarihin hiçbir döneminde or¬tadan kalkmayan sağlayan bir kurumdur. Tarih boyunca dinsiz bir toplum as¬la olmamıştır. insanlık tarihinin her döneminde din, canlılığını korumuş dina¬mik bir güç olmuştur. Bundan dolayı insan hayatının en temel ihtiyacı ve ay¬rılmaz bir vasfı haline gelmiştir

Din, insanlık tarihinin başından beri var olmuş çok kuvvetli ve köklü bir ol¬gudur. ilk insan Hz. Adem'i yaratılmasıyla beraber, din de var olmuştur. Çünkü yüce Allah, insanların dünyada nasıl davranmaları gerektiğini dini ku¬rallar yoluyla bildirmiştir. O hak din, insanlık tarihi kadar eskidir. Bu neden¬le diyebiliriz ki din, tarihin bütün devirlerinde ve bütün toplumlarda her za¬man var olmuş ve tarih boyunca varlığını sürdürmüştür. Ayrıca din, insanlı¬ğın vazgeçilmez bir gerçeğidir.
Dinin Fert ve Toplum Hayatındaki Yeri Ve Önemi
1. Din, akıl ve irade sahibi insanlara hitap eder. Akıl hastalarının ve mü¬kellef çağına gelmemiş çocukların dinı sorumlulukları yoktur.
2. Dinin amacı, insanları dünyada ve ahirette mutluluğa ulaştırmaktır
3. Din, gönüllü ve içten gelen samimi duygularla bağlanma esasına da¬yanır
4. Din, insanı içten ve dıştan kuşatan manevi bir değer ve disiplindir.
5. Din duygusu ve buna bağlı olarak ibadetler, insanı anlamsız ve zararve kuruntulardan uzaklaştırarak iç huzur verir.
6. Din ; diğer varlıklara nazaran insana akıl ve irade sahibi olduğunu hatırlatarak maddenin ve nefsinin esiri olmasını engeller
7. Din, hayatımıza anlam katan 'en saygın ve en üstün değerlerden biri¬dir. insanoğlu yaratıldığı günden beri kendi kendine; "Ben kimim?", "Beni kim yarattı?", "Beni niçin yarattı?", "Nereden geldim ve nereye gidiyorum?"; insanı diğer tüm varlıklardan farklı yaratan yüce Allah, ona ihtiyaç duydu¬ğu her türlü imkanı ve fırsatı da vermiştir. ilk insan Hz Adem ile beraber, in¬sanın neye, nasıl inanacağını da öğretmiştir. Esasen yüce Yaratıcı, insanı hiçbir zaman bilgisiz bırakmamıştır. Çeşitli zamanlarda gerek duydukça in¬sanlar arasından seçtiği seçkin elçiler aracılığı ile insanlara doğru inancı ve doğru yolu bildirmiştir. Zaman içerisinde insanlar, Allah'tan gelen bu doğru inanma ve uygulama biçimlerini çeşitli nedenlerden dolayı ya değiştirmişler ya da kaybetmişlerdir. Böylece inanma biçimlerinde farklılıklar meydana gel¬miştir.
8. insan, yapısı itibariyle dine muhtaçtır. Çünkü insan ruh ve bedenden ibarettir. Şüphesiz insanın ruhi ihtiyaçlarını karşılayan en sağlam müesse¬se dindir. Hiçbir kurum veya olgu insandaki bu doğuştan gelen duyguyu tatmin edemez. Eğer insanın inanma veya din ihtiyacı sağlıklı bir şekilde karşılanmazsa, zamanla hem ferdin hem de toplumun bünyesinde kapan¬ması zor yaralar açılır. Birçok ilkel ve sapık inanma ve tapınma tarzları or¬taya çıkar
9- Din, insanı iyilik yapmaya sevk ettiği gibi kötülüklerden de uzak tutar. Dini inanç ve uygulamalar, insanın irade ve karakterini güçlendirir. içgüdüle¬rine, sıradan ve basit arzularına esir olmaktan kurtarır. Kötülüklere karşı mü¬cadele etmede güç ve cesaret verir. Böylece kişinin gönlünde ve vicdanın¬da manevi bir otorite olarak yerleşen Allah sevgisi ve korkusu, her zaman ve her yerde insanın dikkatli ve temkinli davranmasını sağlar. Bu da insan sadece Allah'a karşı boyun eğmeye yönlendirir
10. Din, bütün insanları saygın ve kardeş ederek fert ve toplumu kutsal duygu, ortak bilinç ve amaç etrafında birleştirir. Bu manevi değerler, insan¬ların kolayca kaynaşıp anlaşmasını sağlar. Dolayısıyla toplumda mal, mülk, makam, mevki, şan, şöhret, ırk, renk gibi bütün farklılıklar silinerek sevgi, saygı, hoşgörü, kardeşlik, birlik, beraberlik gibi duygular yaygınlaşır. Bütün bunlar da fert ve toplumdaki eşitsizlikleri, düşmanlıkları, kıskançlıkları orta¬dan kaldırarak barış ve sevginin hakim olmasını 'sağlar

[Resim: anlastikmidarkilencepn9.gif]
(Bu Mesaj 09-26-2010 21:42:32 PM değiştirilmiştir. Değiştiren : ilon.)
09-26-2010 21:41:36 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
öğretmen©e Çevrimdışı
Dindersiforum Smod
******

Mesajlar: 470
Üyelik Tarihi: May 2009
Rep Puanı: 276
Mesaj: #4
RE: 9.Sınıf 1.Ünite İnsan ve din
(10-04-2009 19:51:05 PM)ilhan AKMAN Yazılan: Linkleri Görebilmeniz İçin Üye Olmanız Gerekiyor. Üye Olabilmek İçin Lütfen Buraya Tıklayınız.İnsanın Evrendeki Konumu
Nurullah ABALInın hazırladığı sunu dindersi.com sitemizden aşağıdaki linkten indirilebilir
Linkleri Görebilmeniz İçin Üye Olmanız Gerekiyor. Üye Olabilmek İçin Lütfen Buraya Tıklayınız.

Bağlantının yeri değişmiş olabilir mi?Tazeleyebilir misin hocam?

[24.Cüz]
Oğlumu Yetiştiriyorum,Mine İzgi
Hak Dini Kur'an Dili-1
11-04-2010 17:18:53 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
ilhan AKMAN Çevrimdışı
Deneyimli Üye
***

Mesajlar: 2,146
Üyelik Tarihi: May 2009
Rep Puanı: 767
Mesaj: #5
RE: 9.Sınıf 1.Ünite İnsan ve din
Link düzeltildi hocam...iyi dersler .
11-04-2010 21:10:05 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
öğretmen©e Çevrimdışı
Dindersiforum Smod
******

Mesajlar: 470
Üyelik Tarihi: May 2009
Rep Puanı: 276
Mesaj: #6
RE: 9.Sınıf 1.Ünite İnsan ve din
Teşekkürler,indirdik hocam.

[24.Cüz]
Oğlumu Yetiştiriyorum,Mine İzgi
Hak Dini Kur'an Dili-1
11-05-2010 00:03:31 AM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
ilhan AKMAN Çevrimdışı
Deneyimli Üye
***

Mesajlar: 2,146
Üyelik Tarihi: May 2009
Rep Puanı: 767
Mesaj: #7
RE: 9.Sınıf 1.Ünite İnsan ve din
Akıllı tahtada kullanılacak formatta hazırladık...Faydalı olur inşallah.


Ekli Dosya(lar)
.rar  inanma biçimleri2.rar (Boyut: 19.14 KB / İndirme: 63)
Doyay? ?ndirenler :muallimmy, epoche, eda.2012, resulşahiner, mme78, MuhammedYusuf, ulema, aynur, liseliherhangibiöğrenci, ismailhoca, medgic, gaziantep27, kohen, hyildiz, suhuf, nihavend, abgenes, mustafa ege, semoşka, mezart, noktahare, deli000, faik, acemi, saayees, ENDER, hüseyin00, zempla, sevals., kartal0311, merfis, ndzvh628, hhkabul, esbab, ahmetsogut, efeberkay, sevengonul, 0100, eberk, asdasd1212, aliberk24413, mehmetdinc, dogi, art, abt, 1efekul, Miraçtekin, mehmo, faruk teber, hhakman, aisha74, zekihoca, elfyurdakul, mtnmrt
(Bu Mesaj 09-20-2012 22:30:54 PM değiştirilmiştir. Değiştiren : ilon.)
09-20-2012 22:30:23 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
muallimmy Çevrimdışı
Yeni Üye
*

Mesajlar: 6
Üyelik Tarihi: May 2009
Rep Puanı: 35
Mesaj: #8
RE: 9.Sınıf 1.Ünite İnsan ve din
Önce cevap yazmam istendi ben de "Cevap. Smile" yazdım. Cevabınız çok kısa uyarısı ile cevabım kabul edilmedi. "Uzun cevap" yazsam olur mu? Gerçekten Smile
09-20-2012 22:41:34 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
ilon Çevrimdışı
Administrator
*********

Mesajlar: 540
Üyelik Tarihi: May 2009
Rep Puanı: 237
Mesaj: #9
RE: 9.Sınıf 1.Ünite İnsan ve din
Demek ki olmuş Muhammed hocam Smile Katkılarınızı bekleriz ...özellikle sizin hazırladığınız kavram haritalarının akıllı tahtalardaki spot özelliğiyle muhteşem olacağını düşünmüştüm bugün Smile

[Resim: anlastikmidarkilencepn9.gif]
09-20-2012 22:49:23 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
ilhan AKMAN Çevrimdışı
Deneyimli Üye
***

Mesajlar: 2,146
Üyelik Tarihi: May 2009
Rep Puanı: 767
Mesaj: #10
RE: 9.Sınıf 1.Ünite İnsan ve din
Bu arada Bilgisayarınıza akıllı tahta (starboard)yazılımını indirİp kurmanızı tavsiye ederim ...Çünkü keşfedilecek çok özellikleri var.
pcnizde bu yazılım yoksa açılmaz büyük ihtimalle....Açtığınızda çok basit gibi görebilirsiniz ama bu metinler hazır olduğu için ayrıca belge eklemenize gerek kalmayacak altını kalemle çizmeden tutunda metinden kelime bazında çoklu kesme yapıp önemli kelimleri ayırma...metin başlığı ile ilgili internette arama yapabilme...ekran karartma ile aşama aşama metni gösterme gibi daha birçok işlevi kullanabileceksiniz
09-20-2012 22:58:13 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla 


Forum'a Git:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir

İletişim | Dindersiforum.com | Yukarıya dön | İçeriğe Dön | Hafif Sürüm | RSS