Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
4. Sınıfta Okunan Dua ve Sureler
Yazar Mesaj
uhdud68 Çevrimdışı
ddf özel üyesi
*****

Mesajlar: 63
Üyelik Tarihi: May 2009
Rep Puanı: 157
Mesaj: #1
4. Sınıfta Okunan Dua ve Sureler
Arkadaşlar,
4. Sınıfta Okunan Dua ve Sureleri manası ile kaydedebilir misiniz?
Aynen kitapta olduğu şekliyle istiyorum. Yardımcı olursanız memnun olurum.

Öyle bir mahbûba verdim gönlümü almak muhal,

Can'u îmânım anındır, kalmadı bende mecal.

Âşık'u hayran'u mestân, mezhebim yokluk benim,

Bu vücûdum "lâ"sını nur etti "illâ"yu misal,
11-12-2010 22:47:47 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
suhuf Çevrimdışı
Dindersiforum Smod
******

Mesajlar: 3,722
Üyelik Tarihi: May 2009
Rep Puanı: 1105
Mesaj: #2
RE: 4. Sınıfta Okunan Dua ve Sureler
SUBHANEKE DUASI

Subhaneke allahümme
Ve bi hamdik
Ve tebarekesmuk
Ve teâlâ cedduk
Velâ ilâhe ğayruk.

Anlamı:
Sen tüm eksikliklerden uzaksın Allah’ım
Seni daima överim
Senin adın kutludur
Senin şanın yücedir
Senden başka ilah yoktur.


FATİHA SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm
1. El-hamdü lillâhi rabbi’l-âlemîn.
2. Er-rahmâni’r-rahîm.
3. Mâliki yevmi’d-dîn.
4. İyyâke na’büdü ve iyyâke neste’în.
5. İhdine’s-sırâta’l-müstekîm.
6. Sırâtallezîne en’amte aleyhim.
7. Ğayri’l-mağdûbi aleyhim vele’d-dâllîn.
ÂMÎN..

Anlamı:
Esirgeyen ve Bağışlayan Allâh’ın Adıyla..
1. Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.
2. O, rahmândır ve rahîmdir.
3. Din gününün sahibidir.
4. (Rabbimiz!) Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.
5. Bizi doğru yola ilet.
6. Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna;
7. Gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil!
Allah’ım kabul et..


4. KEVSER SÛRESİ
Bismillâhirrahmânirrahîm
1. İnnâ a’taynâke’l-kevser.
2. Fe-salli li-rabbike ve’nhar.
3. İnne şânieke hüve’l-ebter

Anlamı:
Esirgeyen ve Bağışlayan Allâh’ın Adıyla..
1. (Resûlum!) Kuşkusuz biz sana Kevser'i verdik.
2. Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.
3. Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir.

Duvara Asmak İçin Değil, Bağra Basmak İçin İndi Kur’an...
11-12-2010 23:22:02 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
uhdud68 Çevrimdışı
ddf özel üyesi
*****

Mesajlar: 63
Üyelik Tarihi: May 2009
Rep Puanı: 157
Mesaj: #3
RE: 4. Sınıfta Okunan Dua ve Sureler
Allah razı olsun hocam, başka sure yok mu?

Öyle bir mahbûba verdim gönlümü almak muhal,

Can'u îmânım anındır, kalmadı bende mecal.

Âşık'u hayran'u mestân, mezhebim yokluk benim,

Bu vücûdum "lâ"sını nur etti "illâ"yu misal,
11-12-2010 23:25:05 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
suhuf Çevrimdışı
Dindersiforum Smod
******

Mesajlar: 3,722
Üyelik Tarihi: May 2009
Rep Puanı: 1105
Mesaj: #4
RE: 4. Sınıfta Okunan Dua ve Sureler
Sübhaneke Duasını Ezberleyelim ve Anlamını Öğrenelim

''Sübhaneke Allahümme ve bi hamdike ve tebarekesmüke ve teala ceddük (ve celle senaüke) ve la ilahe gayruk.''

Anlamı:

''Allahım sen eksik sıfatlardan uzaksın. Seni daima överim. Senin adın yücedir. Senin azamet ve celalin pek yüksektir (senin övgün uludur) ve senden başka Tanrı yoktur.''

Fatiha Suresini Ezberleyelim ve Anlamım Öğrenelim

Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdülillahi rabbil alemin errahmanirrahim. Maliki yevmiddin iyyake na’budü ve iyyake nestein ihdinessıratal müstakim sıratallezine enamte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim veleddaallin.(Amin)

Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla. Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. O, rahmândır ve rahîmdir. Din gününün sahibidir. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!

Kevser Suresini Ezberleyelim

İnnâ ataynâkelkevser fesalli lirabbike venhar inne şânieke hüvel ebter.

Anlamı:

Biz sana kevseri verdik Öyleyse rabbin için namaz kıl ve kurban kes Asıl soyu güdük olan (ebter) Sana kin besleyenin kendisidir.
hocam, sübhaneke, fatiha ve kevser suresi...
bu üç tanesi kitapta var.
tabii, öğrencilerden yaz kur'an kursuna devam edenler, hocam, ben tahiyyatı da biliyorum salli barik'i de diyince, onları da dinliyoruz.

Duvara Asmak İçin Değil, Bağra Basmak İçin İndi Kur’an...
(Bu Mesaj 11-12-2010 23:28:00 PM değiştirilmiştir. Değiştiren : suhuf.)
11-12-2010 23:25:25 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
CANCAN Çevrimdışı
Aktif Üye
**

Mesajlar: 698
Üyelik Tarihi: May 2009
Rep Puanı: 374
Mesaj: #5
RE: 4. Sınıfta Okunan Dua ve Sureler
Hocam ben doğuda olduğum için çocuklara sübhaneke yerine teveccüh(veccehtü) duasını ezberletiyorum.

En karanlık an, şafaktan az öncedir.
11-13-2010 01:52:52 AM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
suhuf Çevrimdışı
Dindersiforum Smod
******

Mesajlar: 3,722
Üyelik Tarihi: May 2009
Rep Puanı: 1105
Mesaj: #6
RE: 4. Sınıfta Okunan Dua ve Sureler
VECCEHTÜ DUASI (Şafii)
Veccehtü vechiye lillezî feteres-semâvâti vel-arde hanîfen müslimen vemâ ene minel müşrikîn.innessalâtî ve nusukî ve mehyâye ve memâtî lillahi rabbil alemiyn.lâ şerîke lehü ve bizâlike umirtu ve ene minel müslimiyn.

ANLAMI: Şüphesiz ki ben,yüzümü bir muvahhit(Allah’ın birliğine inanan) olarak o gökleri ve yerleri yaratmış olan Allaha yönelttim.ben müşriklerden değilim. Şüphesiz ki benim namazım , ibadetlerim , hayatım ve ölümüm hiçbir ortağı olmayan alemlerin Rabbi olan Allah içindir.Senin ortağın (şerikin) yok. Ben ancak bununla emrolundum ve ben Müslümanlardanım.

ETTEHIYYATÜ DUASI (Şafii)
Ettehıyyâtü el-müberekatu es-salevâtü et-tayyibâtü lillahi Esselâmü aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakatüh. Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallâh. Ve eşhedü enne Muhammeden rasulullah.
ANLAMI: Dil ile,beden ile ve mal ile yapılan bütün ibadetler Allah içindir. Allah’ın rahmeti ve bereketleri ile selam sana ey peygamber! selam, bize ve Allah’ın iyi kullarına olsun.Ben şahitlik ederim ki Allah (CC)’tan başka ilah yoktur,ve yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed (SAV) Allah’ın kulu ve elçisidir.

SALLİ BARİK DUALARI (Şafii)
Allâhümme salli alâ seyyidina muhammedin ve alâ âli seyyidina muhammed. Kemâ salleyte alâ ibrâhîme ve alâ âli ibrâhîm. ve bârik alâ muhammedin ve alâ âli muhammed. Kemâ bârekte alâ ibrâhîme ve alâ âli ibrâhîm. Fil alemiyne İnneke hamîdün mecid.
ANLAMI: Allah’ım! Hz. İbrahim’e ve O’nun yakınlarına rahmet ettiğin gibi, Hz. Muhammed’e ve O’nun yakınlarına da rahmet et.Allah’ım! Hz. İbrahim’e ve O’nun yakınlarına bereket verdiğin gibi,Hz. Muhammed’e ve O’nun yakınlarına bereket ver.Şüphesiz ki Sen övülmeye layık ve şereflisin

KUNUT DUASI (Şafii)
Allahümmehdinî fîmen hedeyt. Ve âfîni fîmen âfeyt. Ve tevellenî fîmen tevelleyt.ve bâriklî fîma a’teyt.ve kınî şerre mâ kadeyt.fe inneke takdî ve lâ yukdâ aleyk. Ve innehu lâ yezillü men vâleyt . velâ yeizzu men âdeyt.tebârekte Rabbenâ ve teâleyt.fe lekel hamdü alâ mâ kadeyt.estağfiruke allâhümme ve etubu ileyk. Ve sallallahu alâ seyyidina muhammedin ve alâ alihi ve sahbihi ve sellem.rabbenağfir lena verhamnâ ve ente hayrur-rahimîn. Rabbenakşif annâ mine’l-mela-i mâlâ yekşifuhu ğayruk.

ANLAMI: “Ey Allahım!... Hidayet ettiklerinle beraber bana hidayet et, afiyet verdiklerinle beraber bana afiyet ver, dost edindiklerinle beraber beni dost edin.Bana verdiğin şeylerde bereket ihsan et.Beni hükmetmiş olduğun şeylerin şerrinden muhafaza et.Şüphesiz ki ancak sen hükmedersin, Senin aleyhine kimse hükmedemez ve şüphesiz ki dost edindiğin kimse zelil (hor,hakir,alçalmış) olmaz ve düşman edindiğin de aziz (kıymetli,değerli) olmaz.Ey Rabbimiz!.. Sen gerçekten mübarek ve yücesin.Hükmetmiş olduğun şeyler üzerine olan hamdler ancak sana mahsustur.Senden mağfiret talep ederim.Ey Allahım!..Ancak sana yönelirim.Allah seyyidimiz Muhammed (sav)’e, âline(ailesine) ve sahabesine salât ve selam eylesin.

Duvara Asmak İçin Değil, Bağra Basmak İçin İndi Kur’an...
11-13-2010 01:57:08 AM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla 


Forum'a Git:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir

İletişim | Dindersiforum.com | Yukarıya dön | İçeriğe Dön | Hafif Sürüm | RSS