Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Enfes Beyitler...Şiirler
Yazar Mesaj
serdengeçti Çevrimdışı
Deneyimli Üye
***

Mesajlar: 1,005
Üyelik Tarihi: May 2009
Rep Puanı: 417
Mesaj: #1
Enfes Beyitler...Şiirler
Kurtulamam üç nesnenin elinden; Biri firkat,biri gurbet,biri aşk...
Üçü bilmez birbirinin hâlinden; Biri firkat,biri gurbet,biri aşk...


**************************************
"Can verme gam-ı aşka ki aşk afet-i candır

Aşk afet-i can olduğu meşhur-u cihandır"
Fuzuli********

"Tîz-i reftâr olanın pâyine damen dolaşır

Erişir menzil-i maksuda aheste giden"


(acele edenin eteği ayağına dolaşır aheste giden amacına ulaşır)

******************

"Nush ile yola gelmeyeni etmeli tekdir

tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir"


Nush : öğüt


tekdir : ikaz , uyarı

Z.PAŞA

********************

"Nerden gelir yolun senin ya nere varır menzilin
Nerden gelip gittiğini anlamayan hayvan imiş"

Niyazi-i Mısri

**************

"Sağı solu gözler idim dost yüzünü görsem deyû
Ben taşrada arar idim ol cân içinde cân imiş"

deyû : diye

Niyâzî-i Mısrî

*******************

Elem bahçesinde çiçekler dermiş,
Gül ile dikeni birlikte sevmiş,
Pazarlıksız cânı, Cânan’a vermiş,
Yâr'ını ağyârdan,seçen Fuzuli...


**************

"Bulamadım dünyada gönüle mekan

Nerde bir gül bitse etrafı diken"Sümmani

*******************

Vâiz'in nâr-ı cehennem dediği firkât imiş..


****

Gören sanır ki safâdan semâ-ı râh ederim
Döner döner kûy-i yâre âh ederim...

Esrar Dede'mmm...


********************

"Derdim nice bir sînede pinhân ederim ben

Bir âh ile bu âlemi vîrân ederim ben"

Nef'i

pinhan : Gizli

****************************

"Ey fitnesi çok kavli yalan yandım elinden,

Bir nâz ile bin gönlüm alan yandım elinden"


AHMED PAŞA

KAVL : SÖZ

***********************

" Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabib

Kılma dermân kim helâkim zehri dermânındadır"

Fuzûlî

(Ey tabip! Ben aşk derdinden memnunum. Beni iyileştirmekten vazgeç.Derdime derman arama.Çünkü senin ilacın beni öldüren bir

zehirdir...Senin vereceğin ilaçlar benim hastalığımı iyileştirmez, benim ilacım yalnızca sevgilidedir ve ben bu dert ile hoşum)************************

"Canımı canan eğer isterse minnet canıma

Can nedir kim kurban etmeyem cananıma"


Fuzûlî

(sevgili benden canımı isteyecek olursa, canıma minnet, can dediğin nedir ki onu cânânıma kurban etmeyeyim ? )

*****************

"Yârun ayağı tozuna kıymet cihân gerek

Belki cihân ne nesne ola baş u cân gerek "


Adnî

******************************

"Yemez içmez melektir sanki askerler çırılçıplak

Şehîd olmak için bîçâreler dönmez azîmetten "

****************

"Yârdan mehcûr iken düşdük diyâr-ı gurbete

Dehr gösterdi yine hicrân hicrân üstüne"


(Sevgiliden ayrı kalmıştık, bir de gurbetlere düştük. Felek bize hicran üstüne hicran gösterdi )

(birinci hicran sevgilinin ayrılık azabı, ikincisi de gurbet elemidir)

***************************************

"Kimsesiz hiç kimse yok her kimsenin var kimsesi

Kimsesiz kaldım yetiş ey kimsesizler kimsesi"Rûşeni YADA fATİH

***************


Hastalık, sevgisizlik, öksüzlük...
Neler geçirdim ben!
Çıkabilseydi bir, "güzel" diyecek.
Güzelleşirdim ben!

cAHİT sITKI

**************


Elemin Kays'a kıyâs etme dil-i mahzûnun
Yok idi aklı ne derdi var idi Mecnûn'un...***********************

"Derman aradım derdime derdim bana derman imiş

Bürhan aradım aslıma, aslım bana bürhan imiş"

Niyâzî-i Mısrî

Bürhan : Delil

***************************

"Işk derdinin devâsı terk-i cân etmektedir "

Terk-i cân derler bu derdin mu'teber dermânına"

FUZULİ

( Aşk derdinin devası canı terk etmektir , ancak ölüm bu dertten kurtarır, bu derdin işe yarayan , kabul gören dermanına canı terketme derler )

****************************

"Hoşça bak zâtına zübde-i âlemsin sen

Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen "


Şeyh Galib

"Değerli özüne hoşca bak ki sen alemin hülasası ve özüsün..Kainatın gözbebeği olan insansın sen"

**************************************************

"Efendi âh eder ağlatma 'âşıkı zinhâr

Zemîni yaşı deler âhı âsumâna çıkar"

EMRî

(Efendi sakın ha aşığı ağlatma , zira onun gözyaşı zemini deler , ahı gökyüzüne ulaşır"

***************************

"Kendi elimle yâra kesip verdiğim kalem

Fetva-yı hûn-ı nâ-hakımı yazdı ibtidâ "

(SULTAN III.SELİM )

(Kendi elimle kesip sevgilime verdiğim kalem , ilk olarak benim nâhak yere ölüm fetvamı yazdı )


******************

"Senin mihr ü vefâ gösterdiğin ağyâra çok gördüm

Galattır kim seni bî-mihr okurlar bî vefâ derler"

FUZULİ

( Senin vafasız ve muhabbetsiz olduğunu söylemeleri yanlıştır, zira ben senin ağyara , yani benden başka herkese muhabbet ve vafa gösterdiğini çok gördüm )

*********************

"Arz-ı hal etmeğe cana seni tenha bulamam

Seni tenha bulıcak kendimi asla bulamam"

(Selikî)

(Ey sevdiğim) halimi sana arz etmek için, seni yalnız göremiyorum, seni yalnız gördüğüm zaman ise kendimi orada göremiyorum !

( Senin yanında geldiğim vakitlerde dilim tutuluyor, adeta buharlaşıyorum)

***********************************

"Sağı solu gözler idim dost yüzünü görsem deyû

Ben taşrada arar idim ol cân içinde cân imiş"Niyâzî-i Mısrî

****************
yare açık yare
yare açmaya ne hacet
feryadım duyulur aşikare
dile dökmeye ne hacet
güllerim döndü hare
hare küsmeye ne hacet
dil avare dudak bi çare
parelenmeye ne hacet

Nefsin nefesini kesmezseniz,nefis ve şeytan bir gün keser sizin nefesinizi..

[Resim: banner10.gif]
(Bu Mesaj 07-06-2010 02:32:08 AM değiştirilmiştir. Değiştiren : serdengeçti.)
07-06-2010 02:21:29 AM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
serdengeçti Çevrimdışı
Deneyimli Üye
***

Mesajlar: 1,005
Üyelik Tarihi: May 2009
Rep Puanı: 417
Mesaj: #2
RE: Enfes Beyitler...Şiirler"Gice gündüz işüm âh u zâr u efgân oldı gel

Bu benüm dîvâne gönlüm gel ki vîrân oldı gel"


Kırımlı Selim Divane


*****************************"Âşıkın ancak murâdı dostunun maksûdudur

Çekse de bin derd ü mihnet hep sebât etmek gerek"


******************************

"Zülfüne dil vermeyen bilmez gönül ahvâlini

Anlamaz hal-i perişanı perişan olmayan"

Ziya Paşa**********************************

"Gözümün nûru ve gönlümün sürûrudur kapın

Hasta gönlüm çâresisin derdimin dermânısın"

Necati Bey******

"Yâ Rab ol düşman bakışlu yara n'itdüm n'eyledüm

Sevdüğümden gayrı ol dil-dâra n'itdüm n'eyledüm"

Necati


*****************

"Dün gice deryâya düşdüm düşde gark oldum sanup

Uyanup gördüm gözüm yaşı imiş deryâ meğer"

Cem Sultan


******************


"Görmedim gül yüzünü âh u figân etmedeyim

Akıdıp göz yaşımı dert ile nâlân olayım"

Şanlıurfalı Lütfî

nalan= ağlayan , sızlayan

****

"Aşkta kanun imiş âşıklara cevr eylemek

Âşık oldur kim cefâ-yı yâre sabretmek gerek"

Adile Sultan*************************

"Yanayım mı hasretinden geçeyim mi ülfetinden

Hele derd ü firkatinden sana bin şikâyetim var"

Enderunlu Vasıf Efendi


*******************

"Ben yitirdim ben ararım yar benimdir kime ne

Gah girerim öz bağıma gül dererim kime ne "

Nesimi*********************

"Nesimi'ye sordular ki yarin ile hoş musun

Hoş olayım olmayayım o yar benim kime ne "


*******

"Fuzûlî rind-i şeydâdır hemîşe halka rüsvâdır

Sorun kim bu ne sevdâdır bu sevdâdan usanmaz mı "

(Fuzûli çılgın bir divanedir , her zaman halka karşı rezil rüsva bir durumdadır, ona sorun ki bu ne biçim bir sevdadır ki bu sevdadan usanmıyor )

**************************************

"Dimezem vuslat ümîdiyle beni şâd eylegil

Razıyam cevr ü cefâ kılmağ içün yâd eylegil "

(Fatih Sultan Mehmet ( AVNİ )


( Ey sevgili sana demiyorum ki beni vuslatının ümidi ile sevinçlere gark et! Eziyet ve cefa etmek için bile hatırlayıversen buna da razıyım )

***********************************

"Yâ Râb belâ-yı aşk ile kıl âşinâ beni

Bir dem belâ-yı aşktan etme cüdâ beni "


Fuzûlî


******************

"Yandurmağuma yeter hayalün

Yohdur mana tâkat-i visâlün"

Fuzulî


( Ey sevgili ! Benim ruhumu yakmak için hayalin yeter de artar bile..Çünkü senin visaline ermeye bende takat kalmamıştır )


*****************

"Vefâ görmedin ölürsem eğer ben gül-'izarumdan

İrişe dem-be-dem bûy-i vefâ hâk-i mezârumdan"

AVNİ


"Eğer ben o gül yanaklı sevgilimden vefa görmeden ölürsem , toprağımdan devamlı olarak etrafa vefa kokusu yayılır..."


Açıklama : sevgiliden göreceği vefa ve bağlılığın hasreti ile yaşayan aşığın varlığına işleyen bu duygu , ölümü ile birlikte toprağa karışacak ve mezarının üzerinde biten otlara ve çiçeklere geçerek buradan etrafa yayılacaktır...


********************

"Göz gördü gönül sevdi seni ey yüzü mâhım

Kurbânın olam var mı benim bunda günâhım"

Nahîfî


**************

Padişah-ı âlem olmak bir kuru kavga imiş

Bir veliye bende olmak cümleden âlâ imiş

(Yavuz Sultan Selim)

********************************

şöyle gird olmuş Firengistan birikmiş bir yere
sonra gelmiş gûşe-i ebrûda hâl olmuş sana...

Nedim


Firengistan(güzelleri)bir yerde toplanmış,sonra kaşının köşesinde ben olmuş sana..
Firengistan'dan murat;Galata'dır.O dönemlerde en güzel kızlar Galata'da bulunur.Özellikler Hristiyan güzeller.Yani şair diyor ki bütün Hristiyan güzelleri bir araya toplansa senin ancak bir ''ben''in edebilir.
Şairin özellikle Firengistan kelimesini tercih edişinin bir başka sebebise;bilindiği gibi Firenk gayr-i müslimler için kullanılan bir tabirdir.''ben''in siyah oluşu ve güzelliği hasebiyle kişiyi yoldan çıkarışı arasında bir münasebet kurulur Klasik şairlerce.İslam dışındaki dinlr küfürdür ve küfrün tabiatı siyahtır.Sevgilinin ''ben''i de siyah oluşu,kişiyi küfre götürüşü ve yoldan çıkarışı telakkisiyle özellikle Müslüman değil Hristiyan güzellere benzetilmiştir.

*****************


Çeşm-i ibretler nazar kıl, bu dünya müsafirhanedir,
Bir mukim adem bulunmaz, ne acib bir kaşanedir,
Bir kefendir akibet sermayesi şah-u geda,
Pes buna mağrur olan, mecnun değil, ya nedir ?
ANONİM************************************

"Gittin ammâ ki kodun hasret ile cânı bile

İstemem sensiz olan sohbet-i yârânı bile"


*****************************

"Çün sana gönlüm mübtela düştü

Derd ü gam bana aşina düştü "

Niyâzî-i Mısrî


**********************************

Şeb-i yeldayı müneccim muvakkit ne bilir?

Müptelâyı gâma sor kim geceler kaç saat”

La_Edri


(Gecelerin uzunluğunu müneccimle vakti tayin edenler ne bilsin, gecelerin kaç saat olduğunu gam müpteleasına sor)


**************************

Tahammül mülkünü yıktın, Hülâgü Hân mısın kâfir
Aman dünyâyı yaktın, âteş-i sûzân mısın kâfir


*********************

Düşüp ol cefâ-şiâre, gönül oldu pâre pâre
Çekerim gamın ne çâre, geçemem muhabbetim var...

Vâsıf


******************************************

Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı

Felekler yandı âhımdan murâdım şem'i yanmaz mı

FUZULİ( Beni canımdan usandıran sevgili bana eziyet etmekten usanmıyor mu, felekler bile âhımdan yanmışken muradımın mumu yanmaz mı ? )

*******************************************


Kamu bîmârına cânân deva-yı derd eder ihsan

Niçün kılmaz bana derman beni bîmar sanmaz mı

( Cânân bütün hastalarının dertlerine devâ olurken benim derdime neden dermân olmuyor, yoksa beni hasta sanmıyor mu ? )Şeb-i hicran yanar cânım döker kan çeşm-i giryânım

Uyarır halkı efgânım kara bahtım uyanmaz mı


[Ayrılık gecesi canım yanar, ağlayan gözlerim kan(lı yaş) döker. Feryadım halkı uyandırır (da) kara bahtım uyanmaz mı?]********************************


Ne beyân-ı hâle cür'et, ne figâna tâkatım var

Ne recâ-yı vasla gayret, ne firâka kudretim var

Enderunlu Vasıf Efendi


("Ne hâlimi arz etmeye cür'et edebiliyorum, ne de feryat etmeye takatım var. Ne vuslat umudu için gayrete geliyorum, ne de ayrılığa güç yetirebiliyorum.")

****************************

"Gûl-i ruhsârına karşu gözümden kanlu akar su

Habîbim fasl-ı güldür bu akar sular bulanmaz mı "

FUZULİ


(Gül yanağına karşı gözümden kanlı göz yaşları dökülüyor, sevdiğim ! gül mevsimidir, bu akan sular bulanmaz mı ? ( akan göz yaşlarımın kanlı olması çok normal, çünkü mevsim bahar mevsimidir, yani gül mevsimidir.)


Ruhi ile Fuzuli yolda giderlerken, Ruhi yoldaki köpeği işaret ederek 'bu köpek burada Fuzuli' der,

ee Fuzuli boş durur mu? bu söze karşılık '" bas kuyruğuna çıksın Ruhi" der ve cevabını yapıştırır


****************************************

"Gâmım pinhan tutardım ben dedîler yâre kıl rûşen

Desem ol bî-vefâ bilmem inanır mı inanmaz mı "


(Ben gamımı (derdimi) gizli tutardım dediler ki derdini sevgiliye açıkla; ben sevgiliye derdimi anlatsam o vefasız sevgili bilmem bana inanır mı inanmaz mı ? )

*******************

"Değildim ben sana mâil sen ettin aklımı zâil

Bana ta'n eyleyen gâfil seni görgeç utanmaz mı "


( Ben sana meyilli değildim, benim aklımı başımdan alan sensin, beni ayıplayan gafiller seni gördükleri zaman utanmayacaklar mı ? )


*************************************


gönder efendi sîneme tîr-i belâlarun
olsun siper beâlarına mübtelâlarun...


BakÎ

*********************

söylesem tesiri yok;'sussam gönül razı değil...

************************

cânı kim cananı içün sevse cânânın sever
cânı içün kim ki cânânın sever cânın sever


********************************

Gülüm şöyle gülüm böyle demektir yâre mu’tâdım

Seni ey gül sever cânım ki cânâne hitâbımsın...


Nedim******************************

"Âvâzeyi bu âleme Dâvud gibi sal

Bâki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş"

Baki


(Âvâzeyi Hz Davud (a.s) gibi salmalı bu dünyaya, bu kubbede ebedi olarak sadece hoş bir sada kalır..)

yani bu dünyada bizden geri sadece söyleyeceklerimiz kalacak..

****************************


Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi

kanuni MUHİBBİ


***************************

"Akar yaşım sele benzer ömür geçer yele benzer

Güler yüzün güle benzer ne bilsin geçe bu çağlar"

( Yunus Emre )


**************************

"Allâh adın zikredelim evvela

Vacib oldu cümle işte her kula"

Süleyman Çelebi


*************************

"Şirler pençe-i kahrımda olurken lerzan

Beni bir gözleri ahuya zebun etti felek"

( Yavuz Sultan Selim )


( Aslanlar bile şiddetimden titrerken felek beni bir ahu gözlü güzele karşı aciz bıraktı)

***************************

Marifet iltifâta tâbidir

Müşterisiz metâ zâyidir

Lâ-edrî


*****************************************

Cihân ârâ cihân içredir ârâyı bilmezler.
Ol mâhîler ki deryâ içredir deryâyı bilmezler.

Hayali


(O balıklar ki, dünyanın cevherinin yine dünyanın içerisinde olduğunu bilmeyen insanlar gibi, denizin içinde denizin ne olduğundan habersizlerdir.)

***************************


"Süzme çeşmün gelmesin müjgan müjgan üstüne

Urma zahm-ı sineme peykân peykân üstüne"


Gözlerini süzme, kirpiklerin(göz kapakların) üst üste gelmesin, yaralı olan yüreğime peykânlar ( peykan: ok ucu ) gönderme..Yüreğim senin aşkınla yaralıdır, bir de bakış oklarını bana gönderip sinemi dağlama )

AÇIKLAMA : Divan şiirinde sevgilinin kirpikleri peykâna yani ok ucuna benzetilmiştir, sevgili şaire baktıkça ve gözkapaklarını üst üste getirdikçe şairin zaten yaralı olan yüreği dağlanmaktadır, şair diyor ki, benim sinem zaten yaralıdır, bir de gözlerini süzerek ok üstüne ok vurma bana diyor..

*****************************************


"Kimsenin aybını görüp kılma zinhâr âşikâr

Günde yüz bin aybın örterken ilâhe’l- âlemîn "


MUHİBBÎ ( Kanuni Sultan Süleyman)( Alemlerin Rabbi günde yüzbin ayıbını örterken sakın kimsenin ayıbını görüp aşikar etme)

*****************************

" Uyandır çeşm-i cânı hâb-ı gafletten seher hîz ol

Çemen bülbülleriyle subh-dem zikreyle Mevlâyı "

Bâkî


(Seher vakti kalk da can gözünü gaflet uykusundan uyandır , Çemendeki bülbüllerle Mevla'yı zikreyle)

***********************

Vaslım dilersin çün dedin lutf edeyin olsun dedin ...
Yarın dedin birgün dedin ferdalara saldın beni ...Nefsin nefesini kesmezseniz,nefis ve şeytan bir gün keser sizin nefesinizi..

[Resim: banner10.gif]
(Bu Mesaj 07-11-2010 16:56:58 PM değiştirilmiştir. Değiştiren : serdengeçti.)
07-11-2010 16:52:15 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
suhuf Çevrimdışı
Dindersiforum Smod
******

Mesajlar: 3,722
Üyelik Tarihi: May 2009
Rep Puanı: 1105
Mesaj: #3
RE: Enfes Beyitler...Şiirler
havarikulade bunlar hocam...
inşaallah fırsat düşürüp teker teker yavaş-yavaş okurum...
emekinize sağlık...

Duvara Asmak İçin Değil, Bağra Basmak İçin İndi Kur’an...
07-14-2010 12:06:01 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
gurbet Çevrimdışı
Aktif Üye
**

Mesajlar: 615
Üyelik Tarihi: Sep 2009
Rep Puanı: 346
Mesaj: #4
RE: Enfes Beyitler...Şiirler
Yolda evlatlardan geri kalanda/Ne yapsın bu yokuş bu taş,bilirim.
Ama güzelliğe hayran kalanda/Kendimi oğlumla hem yaş bilirim.

Bahtiyar Vahabzade
10-31-2011 14:58:04 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla 


Forum'a Git:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir

İletişim | Dindersiforum.com | Yukarıya dön | İçeriğe Dön | Hafif Sürüm | RSS