Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
12. Sınıf - 2.Ünite:DİNLERDE İBADETLER
Yazar Mesaj
ilhan AKMAN Çevrimdışı
Deneyimli Üye
***

Mesajlar: 2,144
Üyelik Tarihi: May 2009
Rep Puanı: 767
Mesaj: #1
12. Sınıf - 2.Ünite:DİNLERDE İBADETLER
Dinlerde ibadetlerle ilgili kısa ders notları
DİNLERDE İBADETLER
Namaz ve Dua
İslamda dua ibadetin özüdür Allaha yaklaşmanın en güzel yoludur ve dua için herhangi bir aracıya gerek yoktur.
Namaz en önemli ibadetlerdendir.Peygamberimiz ‘’Namaz dinin direğidir’’ buyurarak namazın önemini vurgulamıştır. .Allahü Teala Kuranda kendisini anmak ve yüceltmek amacıyla namaz kılmamızı emretmiştir.
Ergenlik dönemine giren her müslümana farzdır.Kulluğun en açık ve üst seviyesidir.
Hrıstiyanlık
Hrıstiyanlıkta ibadetin özünü Mesih isa aracılığıyla Tanrıya ulaşma vesilesi kabul edilen dua oluşturur.Kilisede ferdi olarak yada cemaatle yapılabilir.
Günlük 2 vakit ibadet yapılır (sabah ve ikindi vakitleri)
Haftalık ibadet Pazar günleri sabah ve akşam yapılır.
Sadece Süryani Ortodoks ve ermeni gregoryan mezheplerinde bizdeki namaza benzer bir ibadet vardır.
Yahudilik
Yahudilikte ibadet Allaha itaattır Yahvenin adını zikretmek en önemli unsurdur.İbadet 3 yolla yapılır dua Tevrat çalışması Tevratın emirlerini yerine getirmek.
İbadet öncesi temizlik yapılır. Haftalık olarak cumartesi günü Yıllık olarak ise Yom Kipur (tövbe günü) ibadeti yapılır.
Budizm
Namaz, Buda’nın heykellerine tapınma şeklindedir. Namazın belli bir disiplini yoktur.
“Buda’ya sığınırım, Dhamma (dinî doktrin)’ya sığınırım ve Sangha (rahipler cemaati)’ya sığınırım!” ifadeleriyle ve bazı kutsal metinlerin ahenkle okunmasıyla devam edilir
Hinduizm
• Sabah gün doğmadan ve akşam yapılır. Herkes kendi tanrısının putuna ibadet eder.
• Vakti ve şekli düzenli bir namaz ibadeti yoktur.
Hinduizmde ayin esnasında Başta Om olmak üzere bir takım kutsal sözler telaffuz edilir
Hinduların günlük vacip ibadetleri ise ; 1-Japa=zikir çekmek, 2-Puja=Tanrı'ya saygı sunmak

• Namaz konusunda şu önemli açıklamayı yapmak gerekir.
• Namaz ibadeti İslam’daki şu şekliyle hiçbir dinde yoktur.Namaz ibadeti, Müslümanları diğer dinlerden ibadet açısından ayıran en önemli farktır.Diğer dinlere de Allah, namazı emrettiği için bozulmuş olsalar da az biraz namazı andıran ibadet vardır. Ama bizim bildiğimiz şekliyle yoktur.
• Diğer dinlerde Oruç, dua, sadaka gibi ibadetler vardır. Bir kişiyi garibana yardım ederken gördüğümüzde o kişinin hangi dinden olduğu anlaşılmaz. Ama namaz kılan bir kişiyi gördüğümüzde herkes onun İslam’daki namaz olduğunu bilir. ORUÇ
Yahudilik
• Yahudilikte oruç çeşitli amaçlarla tutulur. Yom Kipur (Kefaret Orucu), altı gündür.
• Bir önceki gün güneşin batmasıyla başlar yirmi dört saat sürer.
• Günahlara kefaret, kötü günleri hatırlama ve ağıt amacıyla tutulur.
Yasakları
• 1) Yemek ve içmek 2) Yıkanmak Deriye krem veya losyon sürmek
3) Cinsel ilişkide bulunmak Deri ayakkabı giymek

Hrıstiyanlık
oruç Kilise'nin üçüncü emridir İki çeşit oruç vardır
Ökaristik: Şükran orucu Eklesiyastik: Kilise orucu
Bazı bedensel isteklerin önüne geçmek ve işlenen günahların cezasını çekmek amacıyla yapılır.
Paskalya öncesinde 40 gün “carem” orucu (perhiz) vardır.
Mezheplere göre değişik zaman ve şekillerde tutulur.
Bir öğün yemek yeme veya et yememek şeklinde tutulan oruçlar vardır.
Protestanlarda oruç ibadeti yoktur.Budizm Hinduizm

• Hinduizmde nefis temizliği için senenin belirli günlerinde ve bayramlarda oruç tutulmaktadır., Bugünlerde çoğunlukla yemek yemeyip, bütün gece kutsal kitaplarını okuyarak vakit geçirmektedirler., ``Brahmanlar , hala mahalli ayların 11 ve 12`nci günlerinde oruç tutarlar..

Budizm'in kurucusu Buda, 'kurtuluşa' yani Nirvana'ya ulaşmanın yolunun arzulardan vazgeçmekten geçtiğini vurgular. Bunun pratik yolu da oruç tutmaktır. Budizm oruca en fazla önem veren dinlerdendir.. Bu amaca ulaşmak için koyduğu kuralların birincisi ise, her iki ayda bir oruç tutmak ve bu süre içinde de toplum içinde tüm günahlarını itiraf etmektir.
İSLAM
• İslam’da farz, vacip ve sünnet oruçlar vardır.
• Ergenlik çağına ulaşan her müslümana Ramzan orucu farzdır bir aydır. İmsak’tan İftar’a kadar yeme-içme ve cinsel isteklerden uzak durmaktır. Ayrıca nefsimizin maddi isteklerine gem vurmakla beraber oruç tutarken gayri ahlaki davranışlardan da uzak durulması emredilmiştir.
• Sünnet olan Üç aylar, Pazartesi ve Perşembe oruçları, Aşure ve Kefaret oruçları vardır.
• ----------------------------
Oruç sadece Müslümanlara mahsus bir ibadet değildir. Nitekim, Kur'an-ı Kerîm'de bu ibadetlerin diğer ümmetlere de farz kılınmış olduğu bildirilmektedir. Meselâ, Bakara sûresinin 183. âyetinde mealen şöyle buyrulur:
"Ey imân edenler! Oruç, sizden evvelki ümmetlere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. Tâ ki, günahtan sakınıp takvaya eresiniz.“

Birçok dinde insanlar oruç tutacakları günleri seçmekte, sayılarını tayin etmekte, tamamen veya kısmen yeme ve içmeden kesilme şekillerinden birini tercihte serbest bırakılmıştır. Bu keyfi durumlar orucun kıymet ve kuvvetini zayıflatmış, oruçtan bekleneni verememiştir.
İslam , orucu belirli bir disiplin ve kurala bağlamış, insanların keyfi tasarrufundan çıkarmış, fıtrata en uygun, en kolay, manevi faydaları en fazla içinde bulunduran, fert ve topluma en çok etkili bir hale sokmuştur
İslam'da oruç ayın görülmesine bağlanmış , orucun başlangıç ve bitişinde kameri aylar esas alınmış ve bundan dolayı ergenlikten sonra en az 35 yıl yaşayan insan, her mevsimde oruç tutmanın zevkini alır.

KURBAN
Kurban ibadeti dinlerin tarihi kadar eskidir.
• Tarih boyunca insanlar inandıkları yüce varlıklara çeşitli kurbanlar sunmuşlardır.
• İnsanların, tahıl, hayvan ve hatta insan kurban ettikleri olmuştur.
• Kurban, Tanrı’ya yakınlık sağlamaya aracı olan şey anlamına gelir. Kurban, Tanrı’nın hoşnutluğunu kazanmak amacıyla canlı veya cansız bir varlığı Tanrı’ya sunmaktır.
İslam’da kurbanın belirli kuralları vardır.
Kurban, Allah’a şükranın bir ifadesidir. Kurban Bayramı Zilhicce ayının 9. günü başlayıp 4 gün süren bir bayramdır.
Yahudilik
Mabedin yıkılmasından sonra Kurban ibadeti askıya alınmıştır. Yahudiler, 'Fısıh' denilen bir bayramlarında, günahların bağışlanması için kurban keserlerdi. Şu anda, Yahudilerin Tapınağı yoktur ve kurban kesmiyorlar.
• Günümüzde Yahudiler, günahlardan arınmak için horoz veya tavuk kurban eder, etlerini fakirlere dağıtırlar.
Hrıstiyanlık
• Hz. İsa çarmıhta bütün insanlığın günahları için kendisini kurban etmiştir.
• Ekmek şarap ayini bu kurbanı temsil eder.
• Dolayısıyla kurban kesmeye gerek kalmamıştır
• Budizm Hinduizm
• Kurban, Hinduizmde çok önemli bir yer tutar ve dini hayatın eksenini teşkil eder. Tanrıların kudretlerini kurban sayesinde gösterdikleri inancı tartışılamaz.
• Budizm'de de Budanın heykellerine çeşitli takdimeler sunulur.

İslâm öncesi Türklerde de Gök Tanrı’nın hoşnutluğunu kazanmak için hayvan kurban edilirdi. Konfüçyanizm ve Şintoizm gibi dinlerde de kurban ibadeti bulunmaktadır.

ZEKAT-SADAKA
• Muhtaç durumda bulunanlara karşılık beklemeden Allah rızası için yardımda bulunmak demektir.
• Bütün dinlerde; Sadaka önemli bir ibadet olarak kabul edilir. Sadaka teşvik edilir. Günahları örtücü olarak kabul edilir. Sadakanın gösterişten uzak yapılması istenir.
• Zekât sadece biz Müslümanlara farz kılınmış bir ibâdet değildir. Çeşitli âyetlerden anlaşıldığına göre, daha önceki ümmetlere de farz kılınmıştır

Netice olarak söylemek gerekirse, bütün semavî dinlerde zekât emredilmiştir. Fakat hiç bir dinde zekât belirli şartlara bağlanmamış, sadece bir tavsiye olarak kalmıştır. Fakat dinimizde dört temel ibâdetten birisidir. Farzdır. Kimin, ne zaman ve ne kadar vereceği kesin olarak tespit edilmiştir.
Tevrat ve incilden bazı pasajlar
"Ne mutlu kendiliğinden iyi olana! Çünkü bu kişi fakire kendi ekmeğinden yedirmektedir."
• "İki elbisesi olan birini olmayana versin. Yemeği olan da aynı şeyi yapsın."
"Senden bir şey isteyene istediğini ver. Borç isteyeni boş çevirme."
HAC
• İslam’ın farz olan ibadetlerinden biri de Hac’dır.
• Müslüman'ın ömründe bir defa hacca gitmesi farzdır. Hicretin 9. yılında farz kılınmıştır. Hem mali hem de bedeni bir ibadettir.
• Hac, imkanı olan Müslümanların belirlenmiş zaman içinde Kabe, Arafat, Müzdelife ve Mina’da belli dini görevleri şart ve usulüne uygun olarak yerine getirmek suretiyle yaptıkları bir ibadettir.
Yahudilik
• Tevrat’ta yılda üç defa hac ibadeti emredilmektedir.
• Günümüzde Beytül Makdis (Süleyman Mabedi) Kudüste’ki Ağlama Duvarı hac ibadet yeri olarak kabul edilmektedir. Ancak bu hac zorunlu değil isteğe bağlıdır

Hrıstiyanlık
• Hz.İsa’nın doğduğu yer olan Beytlahim, Roma, Efes (Selçuk)kutsal mekanlardır
• Ancak, bu ziyaretler hac ibadeti görüntüsünden uzaktır.
• Günümüzde Hıristiyan kiliselerinde hac ve hac yerleri ile ilgili farklı yaklaşımlar vardır.

• Budizm Hinduizm
Hinduizmde Ganj nehri ve Altın Tapınak Budizmde budanın doğumyeri lumbin ve aydınlanma yeri bodhi Gaya ve Ganj nehri
(Bu Mesaj 11-07-2009 23:39:30 PM değiştirilmiştir. Değiştiren : ilon.)
11-07-2009 23:36:24 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
ilon Çevrimdışı
Administrator
*********

Mesajlar: 536
Üyelik Tarihi: May 2009
Rep Puanı: 237
Mesaj: #2
RE: 12. Sınıf - 2.Ünite:DİNLERDE İBADETLER
Kutsal Günler, Geceler ve Bayramlar
Hinduizm ve Budizm
Hinduizm’de pek çok bayram vardır. Budistlerde Budanın doğumu, aydınlanması ve Nirvanaya ulaşması ile ilgili kutsal gün ve geceleri vardır.

Yahudilik
• Tevrat’ta üç tane bayramdan bahsedilir.
• Bu bayramlar: Fısh (Pesah), Sukkot ve Şavuot
• Fısh Bayramı: Yahudilerin Mısır’dan çıkışları anısına kutlanır. Mart ve Nisan ayları arasında sekiz gün sürer. Bu bayramda Yahudiler mayalı yiyecek yemezler.
• Tevbe ve bağışlanma günü olarak kabul edilen iki önemli günleri vardır: Bunlar, Roş-Haşana ve Yom Kipur günleridir.
• Roş-Haşana (Yılbaşı), Evrenin ve insanın kaderinin belirlenişini temsil eder.
• Yom Kipur, (Keffaret Günü) İnsan kaderinin mühürlendiği günü temsil eder.
Hrıstiyanlık
• Hıristiyanlıkta iki tane önemli bayram vardır. Noel ve Paskalya.
• Hıristiyanlıktaki bayramlar, Hz. İsa’nın doğumu, ölümü, dirilmesi ve göğe yükselmesi ile ilgilidir. Hz. İsa’nın dünyaya gelişi anısına kutlanan bir bayramdır.
İslam
• Ramazan ve Kurban Bayramı olarak 2 önemli bayramın dışında önemli günler de vardır.
• Kadir Gecesi: Ramazan ayının son on günü içerisinde gizlidir bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilir. Kur’an-ı Kerim bu gecede inmeye başlamış ve bu gecede tamamlanmıştır.
• DİNLERDE İBADET YERLERİ ( İSİMLERİ )
İslam:Cami Hrıstiyanlık:Kilise Yahudilik: Sinagog Budizm:Pagoda

[Resim: anlastikmidarkilencepn9.gif]
11-08-2009 00:05:05 AM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla 


Forum'a Git:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir

İletişim | Dindersiforum.com | Yukarıya dön | İçeriğe Dön | Hafif Sürüm | RSS